Tag: Shinnosuke Tachibana

DREAM!ing ”HAPPY ENTERTAINER”

Issei Torasawa (CV.

Toshinari Fukamachi)・Mikage Asagiri (CV.

Shinnosuke Tachibana)・Hanabusa

Yanagi・(CV. Makoto Furukawa)・Shion Mikekado (CV. Aoi Shouta)・Shinya Shibasaki (CV.

Tomohiro Yamaguchi)・Shigure Hakka(CV. Yusuke Kobayashi)

Tokyo Cemetery PV

Title:

第七特命課 十狂セメタリー

Type: Otome Drama CD
Label: Rejet
Tokuten: 1st Release Cast Free Talk | A4 Clear File (Animate Full Vol Purchase) 

Release Date(s)

 • 2018.03.28 Season I Berno

  (CV.

  Ryohei Kimura

 • 2018.04.25 Season II Name (CV. Kenji Nojima)
 • 2018.05.23 Season III Taichi (CV. Kousuke Toriumi)

   

 • 2018.06.27 Season IV Sariko (CV. Kazuya Nakai)
 • 2018.07.25 Season V Gunji (CV. Shinnosuke Tachibana)
 • 2018.08.22 Season VI Awoi (CV. Takashi Kondo)