Tag: March 2019 CD

«Synopsis» Koiiro Shihyou Sweet Days

image

Title: 恋色始標 Sweet Days

Label: Idea Factory

Type: Drama CD

Release Dates:

  • 2018.10.24 FILM.1 Hijiri Takanashi (CV. Tomoaki Maeno)
  • 2018.11.28 FILM.2 Toshiyuki Mikami (CV. Kazuyuki Okitsu)
  • 2018.12.26 FILM.3 Yuushi Kagami (CV. Takuya Eguchi)
  • 2019.01.23 FILM.4 Omi Shinomiya (CV. Takuya Sato)
  • 2019.02.27 FILM.5 Akira Kayano (CV. Masatomo Nakazawa)
  • 2019.03.27 FILM.6 Kaname Tokitsu (CV. Yuuichirou Umehara)
  • 2019.04.24 FILM.7 Haruto Nishina (CV. Makoto Furukawa)

Synopsis

Continue reading “«Synopsis» Koiiro Shihyou Sweet Days”